behabadi.wblog.xyz http://behabadi.wblog.xyz wblog.xyz fa wblog.xyz wblog.xyz به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید http://behabadi.wblog.xyz/post/7 <div class="entry"> <div> <p class=" "><strong><span dir="rtl" lang="FA">The biggest network on blogging in the world</span></strong></p> <p class=" "><strong><span dir="rtl" lang="FA">پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت</span></strong></p> </div> <p>پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی</p> <p dir="rtl">سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و یاران ایشان در حکومت جهانی</p> <p class=" "><a href="http://behabadi.ir/">http://behabadi.ir</a></p> <p><a href="http://behabady.ir/">http://behabady.ir</a></p> <p><br /></p> </div> 1397|6|25|0 16|30 http://behabadi.wblog.xyz/post/7 کتاب بلاگرها http://behabadi.wblog.xyz/post/4 <div class="entry"> <div class="entry-content"> <div> <div> <p align="right">the unic book about iranian bloggers</p> <p>بنام خدا</p> <p>سرویسهای وبلاگدهی ازمهمترین سایتهای موجوددردنیای مجازی است درسال۱۳۸۳ اولین سایت وبلاگدهی درکشور ایجاد وبمروربرتعداد انها افزوده شد اهمیت این سایتها درترویج وبلاگنویسی درجامعه است ونقش وبلاگها در جوامع امروزی برکسی پوشیده نیست بنده ازدوسال پیش کارجمع آوری صورتی کامل ازاینگونه پایگاهها راآغازوسرانجام موفق شدم لیست کامل انها را که بالغ بر۳۳۰سایت میشود دروبلاگی تحت عنوان کتاب بلاگرها منتشرکنم سایت حاضرکه یکی ازآن سرویسها  درکشوراست نیز درآن موجود است برای مشاهده کتاب بلاگرها به ادرس زیر مراجعه فرمائید واگرموردی ازقلم افتاده بنده راآگاه فرمائید</p> <p><a href="http://behabady.persianblog.ir/">http://behabady.persianblog.ir</a></p> </div> </div> </div> </div><p> </p> 1395|6|21|0 6|13 http://behabadi.wblog.xyz/post/4 کتاب معما یا چیستان http://behabadi.wblog.xyz/post/3 <div class="entry"> <div class="entry-content"> <div> <div> <div> <div> <div> <p><strong>the biggest blog in persion about Quran and islamic siences subjects in form of quessions and answers</strong></p> <p>بنام خدا</p> <p>متاسفانه کتاب خوانی در کشور ما رایج نیست واین درد بزرگی است مدتها اندیشیدم وسر انجام خداوند مرا یاری فرمود تا برای راحتی اشنائی با قر ان کریم وعلوم اسلامی بجای مطالعه مستقیم کتاب شیوه دیگری را برگزینم وآن طرح مطالب بصورت پرسش وپاسخ بود بنابراین دست بکار بزرگی زدم برای اولین بارکتاب معما رادروبلاگی تحت عنوان بزرگترین وبلاگ پارسی منتشرکردم با نام پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی که هم اکنون در نیمه راهست اگر دوست دارید با این شیوه با قران دین وغیره آشنا شوید باین نشانی مراجعه فرمائید وپاسخ سوالات خودرا در۲۳زمینه دریافت کنید ولذت ببرید ونظرات خود را با بنده در میان بگذارید متشکرم</p> <p><a href="http://mbehabadi.mihanblog.com/">http://mbehabadi.mihanblog.com</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><p> </p> 1395|6|21|0 6|13 http://behabadi.wblog.xyz/post/3 جامعترین ومختصرترین کتاب پارسی درباره قران کریم http://behabadi.wblog.xyz/post/2 <div class="CenterPost"> <div class="CenterPost2"> <p>Unique book in comprehensiveness and briefness about Intimate knowledge of Quran</p> <p>بنام خدا</p> <p>برای اولین بار<strong>جامعترین ومختصرترین کتاب پارسی درباره قران کریم</strong> درده پست دردنیای مجازی منتشرشد شمامیتوانیدبا مراجعه بهریک از لینکهای زیرین بخشی ازقسمتهای موردنظر خودرا انتخاب ومطالعه فرمائید</p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-1.aspx">پیام قران(مقدمه)(۱)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-2.aspx">۲-مسائل شکلی قران بخش اول (اجزاءقران)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-3.aspx">مسایل شکلی بخش دوم(ادبیات قرآن- هنر ادبی)(۳)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-4.aspx">مسائل محتوایی قران(بخش اول معارف)-(محور اول-خداوند)(۴</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-5.aspx">محوردوم-هستی وخلقت(عوالم چهار گانه واقسام انها-فرشتگان وجن)(۵)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-6.aspx">محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(۶)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-7.aspx">۱-سر گذشت پیامبران وشجره نامه انان(۷)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-8.aspx">۲-سرگذشت امامان وشجره نامه انان(۸)</a></p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-9.aspx">مسایل محتوایی قران بخش دوم-(اخلاق در قران)(۹</a>)</p> <p><a href="http://behabadi.ir/post-10.aspx"> مسایل محتوائی بخش سوم (احکام درقران)(۱۰)</a></p> <p><a target="_blank" href="http://s2.picofile.com/file/7324113759/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B91.doc.html">دانلود کتاب</a></p> </div> </div><p> </p> 1395|6|21|0 6|11 http://behabadi.wblog.xyz/post/2 قابل توجه بازديد كنندگان هريك از بلاگرها http://behabadi.wblog.xyz/post/1 <div class="entry"> <p dir="rtl"><strong>بنام خدا</strong></p> <p dir="rtl">با توكل برذات احديت وحمايت امام عصرع اينجانب محمدعلي به ابادي پس از تلاشي چند ساله ومطالعه حداقل 15 كتاب مرجع موفق شدم كتابي تحت عنوان (آشنائي جامع باقران كريم) تاليف نموده كه درنوع خود از جهت جامعيت واختصار در زبان فارسي بي نظير است اين كتاب دردو بخش عمده شكلي ومحتوائي تنظيم گرديده است تلاش اينجانب براي انتشار ان وعدم همكاري بزرگان ونبود امكانات مرا واداشت تا ازشرايط رايگان موجود در بلاگرها بهره برم ولذا كتاب را در10 قسمت تنظيم وهر بخش را در يك پست قرار داده وجمعا در10 پست منتشر گرديد پيش از هر امري جا دارد صميمانه ازامكاناتي كه هر يك <strong>ازمديران</strong><strong> محترم بلاگرها</strong> فراهم نموده سپاسگزاري نمايد بي شك بخشي از اجر معنوي نصيب انان خواهد بود.ضمنا تصميم گرفتم كه انرا بنامهاي 75 گانه قران كريم درتمامي بلاگرهاي ايراني ومعروفترين بلاگرهاي خارجي جهت مراجعه آسان علاقمندان هريك از بلاگرها قرار دهد خداوند ملت شريف ايران رااز هر گزند ي در امان بدارد.آمين</p> <p dir="rtl"><a target="_blank" href="http://s2.picofile.com/file/7324113759/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B91.doc.html">دانلود کتاب</a></p> </div><p> </p> 1395|6|21|0 6|09 http://behabadi.wblog.xyz/post/1